Termografering

Värmeförluster i en byggnad kan stå för upp till 50 % av den totala energikonsumtionen och uppstår genom luftläckage i skorstenar, på vindar, i väggventiler samt dåligt förseglade fönster och dörrar.

Ljudabsorbenter och undertak

Vi har över 30 års erfarenhet av att montera akustiklösningar, både i små- och storskalig miljö. Vi är vana att arbeta med speciallösningar och tillsammans med kunden hittar vi alltid den mest effektiva och estetiskt tilltalande lösningen.
För att leverera den lösning som passar respektive miljö bäst så arbetar vi med alla på marknaden förekommande leverantörer av material.

Termografering

Värmeförluster i en byggnad kan stå för upp till 50 % av den totala energikonsumtionen och uppstår genom luftläckage i skorstenar, på vindar, i väggventiler samt dåligt förseglade fönster och dörrar. Att det finns luftcirkulation är viktigt för hälsa och välbefinnande, men de flesta byggnader har mycket högre luftcirkulation än vad som är nödvändigt.

Läckagets väg är ofta komplicerad och utan bilderna från en värmekamera är den svår att åtgärda. Vid termografering identifierar vi de värmemönster som inte är synliga för det mänskliga ögat och gör det lätt att åtgärda problemområden för att stoppa energiförlusten omedelbart.

Låt oss göra en granskning av ditt hem och dina byggnader för att förbättra energieffektiviteten, på så vis sänks energiförbrukningen och kostnaderna för uppvärmning. Kontakta oss på telefon 0226-615 90 eller mejla för mer information och offert.