Undertak

Om en miljö har dåligt med ytor som absorberar ljud så studsar det mellan ytorna under lång tid. Den som lyssnar i den här typen av rum får svårt att uppfatta t.ex. tal.

Ljudabsorbenter och undertak

Vi har över 30 års erfarenhet av att montera akustiklösningar, både i små- och storskalig miljö. Vi är vana att arbeta med speciallösningar och tillsammans med kunden hittar vi alltid den mest effektiva och estetiskt tilltalande lösningen.
För att leverera den lösning som passar respektive miljö bäst så arbetar vi med alla på marknaden förekommande leverantörer av material.

Varför behövs ljudabsorbenter och undertak?

Om en miljö har dåligt med ytor som absorberar ljud så studsar det mellan ytorna under lång tid. Den som lyssnar i den här typen av rum får svårt att uppfatta t.ex. tal. Om ytorna istället täcks med ett material som absorberar ljud, så minskar reflektionen och lyssnaren hör bara det direkta ljudet. Dessutom minskar den allmänna ljudnivån i rummet och det höjer komfortnivån avsevärt.

Ett urval av våra leverantörer